Tag: socialism

Noam Chomsky on Democracy

…politik sistem artan bir hızla giderek halktan bağımsız işliyor. İnsanlar, verilen kararları reddetmek bir yana, onaylarının önemli olduğunu bile düşünmüyorlar. Kararların, seçimlerde ne seçerlerse seçsinler, onlardan bağımsız verildiğini farz ediyorlar. Kararları onaylamanın bile halktan bağımsız yapıldığı bir sistem, çok zayıf bir demokrasidir. Ne gibi bir onaylamadan bahsediyorsunuz? Onaylamadan kastım, bana, yani oy verene, iki seçenek sunulması. Ben de ikisinden birini...

Can Universal Basic Income / Social Democracy Fix America’s Inequality? | Jeffrey Sachs

There’s a proposal around that’s got a lot of interest called universal basic income where everybody is guaranteed at least a certain level of income in the society. Some free market economists like Milton Friedman talked about a negative income tax which in effect had the same features of guaranteeing a certain level of income for everybody as a base....