Tag: governance

RRI for Policy Makers

С все по-голямата свързаност в света,бъдещето става все по-несигурно, политиците се изправят пред нови предизвикателства които изискват сложни решения. Научните изследвания и иновации могатда имат ключова роля в това, но не могат да се справят сами. Изследванията имат нужда даработят с и за обществото, адресирайки предизвикателствата, които ще доведат досвета, който европейските граждани желаят. Вие, като политик, имате ролята да...