Tag: ECB

How the ECB’s policy has reduced inequality

Наистина ли мерките на ЕЦБ по паричната политика от2014 г. насам са увеличили неравенството, кактотвърдят някои критици? Краткият отговор е: Не! В едно ново проучване на ЕЦБ са подложени на оценкаефектите от нашите мерки в четирите най-големиикономики в еврозоната. Резултатите показват, че от 2014 г. насам те всъщностса намалили неравенството. Да видим някои основни аргументи: Нашите нестандартни мерки са увеличили стойносттана финансовите...