Tag: decision making

So, What is Democracy Anyway? | Peter Emerson | TEDxVienna

Translator: Veronica Quaedvlieg Reviewer: TED Translators admin British democratic leadership. Chinese democratic centralism. German Democratic Republic, GDR. The Democratic People’s Republic of Korea, North Korea. So what is democracy? Most people think it is majority of rule. So in parliaments and referendums, nearly every decision is taken by a majority vote. And even if by only a margin of 50%...

RRI for Policy Makers

С все по-голямата свързаност в света,бъдещето става все по-несигурно, политиците се изправят пред нови предизвикателства които изискват сложни решения. Научните изследвания и иновации могатда имат ключова роля в това, но не могат да се справят сами. Изследванията имат нужда даработят с и за обществото, адресирайки предизвикателствата, които ще доведат досвета, който европейските граждани желаят. Вие, като политик, имате ролята да...