Tag: Association

Noam Chomsky on Democracy

…politik sistem artan bir hızla giderek halktan bağımsız işliyor. İnsanlar, verilen kararları reddetmek bir yana, onaylarının önemli olduğunu bile düşünmüyorlar. Kararların, seçimlerde ne seçerlerse seçsinler, onlardan bağımsız verildiğini farz ediyorlar. Kararları onaylamanın bile halktan bağımsız yapıldığı bir sistem, çok zayıf bir demokrasidir. Ne gibi bir onaylamadan bahsediyorsunuz? Onaylamadan kastım, bana, yani oy verene, iki seçenek sunulması. Ben de ikisinden birini...