వీడియోలో ఉన్నది జయలలిత కాదు, అమ్మ ఫ్రెండ్ గీతా, శశికళ ఏం చేశారంటే..|| Political News Updates


Tamilnadu Political News Updates

Maurice Vega

15 Responses

  1. amma Kane khadhu budhi ledha i lanti dammi bedim video lu pettadaniki chi adhi nijam ithe oke vaipu nundi endhuku chuisstaru amma la lene ledhu amma kadhu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment