రియల్ టైం గవర్నెన్స్ జగన్ చెయ్యగలడా? CA Nagarjuna Reddy on Real Time Governance Chandrababu Vs Jagan

Maurice Vega

4 Responses

  1. Broker gadu CBN bricks summit lo explain chesadu Gaa realtime governance tho bathroom lo water kotesaro ledo chustadanta

  2. Vadevodo phd gadi peru cheppara nuvu nee samadanam cbn ki technology thelidu neeku thelisindento cheppara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment