తారక్ వస్తున్నాడు ..Nandamuri Chaitanya Krishna Warning to AP YCP Leaders | YCP V/s TDP

Maurice Vega

5 Responses

  1. అన్నా ప్రజాసేవ అంటున్నావుకదా మీ పార్టీ ఉన్నంతకాలం మీరు మంచి చేసిఉంటే మీరు ఎందుకు ఓడి పోయారు
    రౌడీ రాజకీయాలు మీ పార్టీలోనే జరిగాయి

  2. YSRCP వాళ్ళు తలుచుకుంటే మి టిడిపి పార్టీ భూస్థాపితం అయి ఉంటుంది
    అన్న యన్టీఆర్ పేటిన్నా పార్టీ కాబట్టి ఊరుకున్నమ్
    ఎందుకు అంటే ఎప్పుడూ అయినా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ముఖం చూసి లేకపోతే టిడిపి ఫినిష్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment