జమిలి ఎన్నికలు కంటే.. ప్రత్యక్షంగా సీఎం ని ఎన్నుకోవాలి | Jp Narayana On Jamili Elections By Modi BJP

Maurice Vega

3 Responses

  1. ఈ టీడీపీ సన్నాసికి నేను పెద్ద మేధావి అని ఫీలింగ్.ఆంధ్ర లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు చంద్రబాబు పాలన గురుంచి ఒక్క మాట మాట్లాడలేదు ఇప్పుడొచ్చి సొల్లు పురాణం చెపుతున్నాడు

  2. You are correct sir,
    NTR implimented directed elections in local bodies elections in AP few decades back .
    And he also likes to impliment direct elections for PM and CM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment