కుప్పిగంతులతో కొంపలు కూల్చుకున్న నేతలు వీరే..!| There leaders Political career end with defections.!

Maurice Vega

4 Responses

  1. Political Leaders.. Asa tho kakkurthi padi, Swalabham kosam tanaku… "Identity" ichina Party ki ✋ Hand ichinollu anaka peddaga shine kaledu vallu.. TDP… (Antaku mundu Major National Party lu unnavi : Congress & CPI… Malla Cong rendu ga.. Original Congress ante 'Indian National Congress {INC}' ga.. 'Indira Congress' ga cheeli {1978} tirigi merge iyi Original INC iyinayi… CPI kuda Rendu ga CPI & CPI(Marxist) luga cheeli poi inka merge kaledu.. Ummadi AP lo 'Indira Cong'.. 'Reddy Cong' estt kaga {Original INC party vallu Ummadi AP lo peddaga leru} 1978-Assembly Elections lo Dr.YSR garu.. 'Reddy Cong' tarupuna, CBN.. 'Indira Cong' tarupuna elect kaga.. anaka rendu Party lu ante Indira Cong, Reddy Cong lu Original INC lo merge iyinayi)….. NTR gariki First Vennupotu (1984) podisina Nadella Bhaskar Rao(NBR).. ayanaku support chesina MLA lu namarupalu lekunda poyaru… NBR bathikunna, sachina pamu lekkana unnadu.. Anaka andariki telisinde…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment