ఈ దెబ్బ తో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవ్వడం కాయం..? | Latest News | Ap Politics | Political Analysis,#News220

Maurice Vega

8 Responses

  1. బాబు ఆంధ్రాను అప్పుల కుంపటి చేసాడు. బాబు హయాంలో 20 లక్షల కోట్ల స్కామ్స్ జరిగాయి. ఆ డబ్బుని రబట్టు. బాబు ని బొక్కలో వేయి.

  2. బాబు గురించి మానేసి అంధ్రప్రదేశ్ ఎలాగో బాగుపడుతుంది ఆలోచించి

  3. I like jagan but but Don't exaggerate, don't bulshit
    Don't advise him Ban Liquor, it's very dangerous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment